Chạch đồng chiên mắm me

Chi tiết ẩm thực

Chạch đồng chiên mắm me 180.000đ/đĩa

Có trong thực đơn

 Cá suối bơn chiên
Cá suối bơn chiên
0₫1 đêm

Cá suối bơn chiên 120.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Cua đồng rang lá lốt
Cua đồng rang lá lốt
0₫1 đêm

Cua đồng rang lá lốt 150.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Cua đồng rang muối
Cua đồng rang muối
0₫1 đêm

Cua đồng rang muối 150.000đ/đĩa

Xem chi tiết
BOOK
NOW