đặc sản địa phương

 Cá chép hồ Tản Đà chiên giòn
Cá chép hồ Tản Đà chiên giòn
0₫1 đêm

Cá chép hồ Tản Đà chiên giòn 380.000đ/Con

Xem chi tiết
 Cá chép hồ Tản Đà hấp bia
Cá chép hồ Tản Đà hấp bia
0₫1 đêm

Cá chép hồ Tản Đà hấp bia 380.000đ/con

Xem chi tiết
 Cá chép hồ Tản Đà hấp xì dầu
Cá chép hồ Tản Đà hấp xì dầu
0₫1 đêm

Cá chép hồ Tản Đà hấp xì dầu 380.000đ/con

Xem chi tiết
 Cá lăng lẩu hoa chuối
Cá lăng lẩu hoa chuối
0₫1 đêm

Cá lăng lẩu hoa chuối 1.200.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Cá lăng sông đà nướng
Cá lăng sông đà nướng
0₫1 đêm

Cá lăng sông đà nướng 500.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Cá nheo hồ Tản Đà nướng cuấn
Cá nheo hồ Tản Đà nướng cuấn
0₫1 đêm

Cá nheo hồ Tản Đà nướng cuấn 450.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Cá nheo om chuối đậu
Cá nheo om chuối đậu
0₫1 đêm

Cá nheo om chuối đậu 450.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Cá Quả hấp xì dầu
Cá Quả hấp xì dầu
0₫1 đêm

Cá Quả hấp xì dầu 450.000đ/con

Xem chi tiết
 Cá quả nướng cuấn
Cá quả nướng cuấn
0₫1 đêm

Cá quả nướng cuấn 450.000đ/con

Xem chi tiết
 Cá tầm hấp xì dầu
Cá tầm hấp xì dầu
0₫1 đêm

Cá tầm hấp xì dầu 500.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Cá tầm nấu canh chua
Cá tầm nấu canh chua
0₫1 đêm

Cá tầm nấu canh chua 500.000đ/bát

Xem chi tiết
 Cá tầm nướng cuấn
Cá tầm nướng cuấn
0₫1 đêm

Cá tầm nướng cuấn 500.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Cá tầm om chuối đậu
Cá tầm om chuối đậu
0₫1 đêm

Cá tầm om chuối đậu 500.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Cá tầm rang muối
Cá tầm rang muối
0₫1 đêm

Cá tầm rang muối 500.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Cánh gà chiên mắm tỏi
Cánh gà chiên mắm tỏi
0₫1 đêm

Cánh gà chiên mắm tỏi 170.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Cánh gà nướng
Cánh gà nướng
0₫1 đêm

Cánh gà nướng 170.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Chim câu nướng
Chim câu nướng
0₫1 đêm

Chim câu nướng 270.000đ/con

Xem chi tiết
 Chim câu om nấm
Chim câu om nấm
0₫1 đêm

Chim câu om nấm 540.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Chim câu quay chảo
Chim câu quay chảo
0₫1 đêm

Chim câu quay chảo 270.000đ/con

Xem chi tiết
 Chim câu xào hành răm
Chim câu xào hành răm
0₫1 đêm

Chim câu xào hành răm 270.000đ/con

Xem chi tiết
 Đà điểu bit tết
Đà điểu bit tết
0₫1 đêm

Đà điểu bit tết 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Đà điểu nướng rượu vang
Đà điểu nướng rượu vang
0₫1 đêm

Đà điểu nướng rượu vang 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Đà điểu xào lăn
Đà điểu xào lăn
0₫1 đêm

Đà điểu xào lăn 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Đà điểu xào lúc lắc
Đà điểu xào lúc lắc
0₫1 đêm

Đà điểu xào lúc lắc 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Gà Đồi hấp muối
Gà Đồi hấp muối
0₫1 đêm

Gà Đồi hấp muối 540.000đ/con

Xem chi tiết
 Gà hấp lá chanh
Gà hấp lá chanh
0₫1 đêm

Gà hấp lá chanh 270.00đ/đĩa

Xem chi tiết
 Gà hấp muối
Gà hấp muối
0₫1 đêm

Gà hấp muối 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Gà không lối thoát
Gà không lối thoát
0₫1 đêm

Gà không lối thoát 450.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Gà nướng gừng xả
Gà nướng gừng xả
0₫1 đêm

Gà nướng gừng xả 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Gà nướng mật ong
Gà nướng mật ong
0₫1 đêm

Gà nướng mật ong 540.000đ/con

Xem chi tiết
 Gà quay giòn da
Gà quay giòn da
0₫1 đêm

Gà quay giòn da 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Gà quay mật ong
Gà quay mật ong
0₫1 đêm

Gà quay mật ong 540.000đ/con

Xem chi tiết
 Gà quay mật ong
Gà quay mật ong
0₫1 đêm

Gà quay mật ong 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Gà ri nguyên con, lòng nấu miến
Gà ri nguyên con, lòng nấu miến
0₫1 đêm

Gà ri nguyên con, lòng nấu miến 450.000đ

Xem chi tiết
 Lẩu chim câu
Lẩu chim câu
0₫1 đêm

Lẩu chim câu 810.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Lợn mán hấp riềng mẻ
Lợn mán hấp riềng mẻ
0₫1 đêm

Lợn mán hấp riềng mẻ 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Lợn mán nướng riềng  mẻ
Lợn mán nướng riềng mẻ
0₫1 đêm

Lợn mán nướng riềng  mẻ 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Lợn mán om mẻ
Lợn mán om mẻ
0₫1 đêm

Lợn mán om mẻ 270.000đ/tô

Xem chi tiết
 Món Ba Ba
Món Ba Ba
0₫1 đêm

Món Ba Ba 1.600.000đ/1kg

Xem chi tiết
BOOK
NOW