Sữa chua và Sữa tươi

 Sữa bò tươi Ba Vì
Sữa bò tươi Ba Vì
0₫1 đêm

Sữa bò tươi Ba Vì 27.000đ/cốc

Xem chi tiết
 Sữa chua ba vì
Sữa chua ba vì
0₫1 đêm

Sữa chua ba vì 10.000đ/cốc

Xem chi tiết
 Sữa chua ca cao
Sữa chua ca cao
0₫1 đêm

Sữa chua ca cao 35.000 đ/cốc

Xem chi tiết
 Sữa chua dầm hoa quả
Sữa chua dầm hoa quả
0₫1 đêm

Sữa chua dầm hoa quả 35.000 đ/cốc

Xem chi tiết
 Sữa chua đánh đá
Sữa chua đánh đá
0₫1 đêm

Sữa chua đánh đá 22.000đ/cốc

Xem chi tiết
 Sữa chua đánh đá cafe
Sữa chua đánh đá cafe
0₫1 đêm

Sữa chua đánh đá cafe 35.000đ/cốc

Xem chi tiết
 Sữa chua nếp cẩm
Sữa chua nếp cẩm
0₫1 đêm

Sữa chua nếp cẩm 15.000 đ/cốc

Xem chi tiết
 Sữa chua trân châu
Sữa chua trân châu
0₫1 đêm

Sữa chua trân châu 35.000đ/cốc

Xem chi tiết
BOOK
NOW