Món Nông sản - Hải sản

 Ba ba nấu rượu vang
Ba ba nấu rượu vang
0₫1 đêm

Ba ba nấu rượu vang1.600.000đ/kg

Xem chi tiết
 Ba ba nướng muối ớt
Ba ba nướng muối ớt
0₫1 đêm

Ba ba nướng muối ớt: 1.600.000đ/kg

Xem chi tiết
 Ba ba om chuối đậu
Ba ba om chuối đậu
0₫1 đêm

Ba ba om chuối đậu 1.600.000đ/kg

Xem chi tiết
 Ba ba rang muối
Ba ba rang muối
0₫1 đêm

Ba ba rang muối 1.600.000đ/kg

Xem chi tiết
 Ba ba rượu vang
Ba ba rượu vang
0₫1 đêm

Ba ba rượu vang 1.600.000đ/kg

Xem chi tiết
 Ba ba tần la hán kỳ tử
Ba ba tần la hán kỳ tử
0₫1 đêm

Ba ba tần la hán kỳ tử 1.600.000đ/kg

Xem chi tiết
 Cá chình biển
Cá chình biển
0₫1 đêm

Cá chình biển 1.500.000đ/kg

Xem chi tiết
 Cá chình hấp tàu xì
Cá chình hấp tàu xì
0₫1 đêm

Cá chình hấp tàu xì 1.500.000đ/kg

Xem chi tiết
 Cá chình lẩu
Cá chình lẩu
0₫1 đêm

Cá chình lẩu1.500.000đ/kg.

Xem chi tiết
 Cá chình nướng riềng mẻ
Cá chình nướng riềng mẻ
0₫1 đêm

Cá chình nướng riềng mẻ 1.500.đ/kg 

Xem chi tiết
 Hải sâm đậu phụ tứ xuyên
Hải sâm đậu phụ tứ xuyên
0₫1 đêm

Hải sâm đậu phụ tứ xuyên 220.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Hải sâm om dầu hào
Hải sâm om dầu hào
0₫1 đêm

Hải sâm om dầu hào 220.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Hải sâm xào cay
Hải sâm xào cay
0₫1 đêm

Hải sâm xào cay 220.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Hải sâm xào thập cẩm
Hải sâm xào thập cẩm
0₫1 đêm

Hải sâm xào thập cẩm 220.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Mực chiên bơ tỏi
Mực chiên bơ tỏi
0₫1 đêm

Mực chiên bơ tỏi 250.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Mực hấp hành gừng
Mực hấp hành gừng
0₫1 đêm

Mực hấp hành gừng 250.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Mực hấp lá lốt
Mực hấp lá lốt
0₫1 đêm

Mực hấp lá lốt 250.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Mực mai nướng sa tế
Mực mai nướng sa tế
0₫1 đêm

Mực mai nướng sa tế 420.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Mực một nắng nướng muối ớt
Mực một nắng nướng muối ớt
0₫1 đêm

Mực một nắng nướng muối ớt 420.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Mực xào cần tỏi tây
Mực xào cần tỏi tây
0₫1 đêm

Mực xào cần tỏi tây 250.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Tôm chiên sốt mayonnaise
Tôm chiên sốt mayonnaise
0₫1 đêm

Tôm chiên sốt mayonnaise 250.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Tôm chiên trứng muối
Tôm chiên trứng muối
0₫1 đêm

Tôm chiên trứng muối 250.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Tôm chiên xù
Tôm chiên xù
0₫1 đêm

Tôm chiên xù 250.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Tôm sú hấp bia
Tôm sú hấp bia
0₫1 đêm

Tôm sú hấp bia 700.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Tôm sú hấp trái dừa
Tôm sú hấp trái dừa
0₫1 đêm

Tôm sú hấp trái dừa 700.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Tôm sú nướng kiểu Hồng kong
Tôm sú nướng kiểu Hồng kong
0₫1 đêm

Tôm sú nướng kiểu Hồng kong 700.000đ/đĩa

Xem chi tiết
BOOK
NOW