món trâu, bò, bê, dê

 Bê non Ba vì chao dầu
Bê non Ba vì chao dầu
0₫1 đêm

Bê non Ba vì chao dầu 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Bê non ba vì hấp
Bê non ba vì hấp
0₫1 đêm

Bê non ba vì hấp 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Bê non tái chanh
Bê non tái chanh
0₫1 đêm

Bê non tái chanh 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Bê non xào lăn
Bê non xào lăn
0₫1 đêm

Bê non xào lăn 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Dê chao dầu
Dê chao dầu
0₫1 đêm

Dê chao dầu 450.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Dê hấp tương gừng
Dê hấp tương gừng
0₫1 đêm

Dê hấp tương gừng 450.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Dê nướng riềng mẻ
Dê nướng riềng mẻ
0₫1 đêm

Dê nướng riềng mẻ 450.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Dê tái chanh
Dê tái chanh
0₫1 đêm

Dê tái chanh 450.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Dê xào lăn
Dê xào lăn
0₫1 đêm

Dê xào lăn 450.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Thịt bò bit tết
Thịt bò bit tết
0₫1 đêm

Thịt bò bit tết 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Thịt bò chiên Thái Lan
Thịt bò chiên Thái Lan
0₫1 đêm

Thịt bò chiên Thái Lan 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Thịt bò nướng tứ xuyên
Thịt bò nướng tứ xuyên
0₫1 đêm

Thịt bò nướng tứ xuyên 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Thịt bò sốt tiêu đen
Thịt bò sốt tiêu đen
0₫1 đêm

Thịt bò sốt tiêu đen 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Thịt bò xào cần tỏi tây
Thịt bò xào cần tỏi tây
0₫1 đêm

Thịt bò xào cần tỏi tây 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Thịt bò xào rau cần
Thịt bò xào rau cần
0₫1 đêm

Thịt bò xào rau cần 150.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Thịt trâu nướng mọi
Thịt trâu nướng mọi
0₫1 đêm

Thịt trâu nướng mọi 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Thịt trâu xào lá lốt
Thịt trâu xào lá lốt
0₫1 đêm

Thịt trâu xào lá lốt 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Thịt trâu xào lá nồm
Thịt trâu xào lá nồm
0₫1 đêm

Thịt trâu xào lá nồm 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Thịt trâu xào rau muống
Thịt trâu xào rau muống
0₫1 đêm

Thịt trâu xào rau muống 150.000đ/đĩa

Xem chi tiết
 Trâu nướng lá lốt
Trâu nướng lá lốt
0₫1 đêm

Trâu nướng lá lốt 270.000đ/đĩa

Xem chi tiết
BOOK
NOW