Món Lẩu

 Lẩu bò
Lẩu bò
0₫1 đêm

Lẩu bò 800.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Lẩu cá chép giòn
Lẩu cá chép giòn
0₫1 đêm

Lẩu cá chép giòn 1.200.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Lẩu cá chình
Lẩu cá chình
0₫1 đêm

Lẩu cá chình 1.500.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Lẩu cá lăng
Lẩu cá lăng
0₫1 đêm

Lẩu cá lăng 1.200.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Lẩu cá tầm
Lẩu cá tầm
0₫1 đêm

Lẩu cá tầm 850.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Lẩu cua đồng bắp bò
Lẩu cua đồng bắp bò
0₫1 đêm

Lẩu cua đồng bắp bò 900.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Lẩu gà
Lẩu gà
0₫1 đêm

Lẩu gà 800.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Lẩu kim chi
Lẩu kim chi
0₫1 đêm

Lẩu kim chi 900.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Lẩu nấm
Lẩu nấm
0₫1 đêm

Lẩu nấm 900.000đ/nồi

Xem chi tiết
 Lẩu Thái
Lẩu Thái
0₫1 đêm

Lẩu Thái 900.000đ/nồi

Xem chi tiết
BOOK
NOW