NHÀ HÀNG TẢN VIÊN

Thg 331

NHÀ HÀNG TẢN VIÊN

Mr. QuânCác nhà hàng

Tất cả đều trông ra hồ và vườn
Cách thiết kế một mặt h­ướng ra hồ, một mặt h­ướng ra núi Ba Vì. Phong cách Đông Tây kết hợp.

Phòng ăn nhà hàng Tản viên

Phòng ăn nhà hàng Tản viên

Bàn ăn ngoài trời

Phòng ăn Tầng 1 nhà hàng Tản Viên

BOOK
NOW