Dịch vụ tắm bùn tại Tản Đà Spa Resort

Tắm bùn và ngâm khoáng với thảo dược

                                                                                  Tắm bùn và ngâm khoáng với hương liệu

                                                                               Massage bằng nước khoáng tại suối ngàn kim